Bilimportørenes Landsforening (BIL) er bilprodusentene og bilimportørenes bransjeorganisasjon i Norge. Vår fremste oppgave er å sikre bilbransjens rammebetingelser gjennom tett dialog med medlemmene og myndighetene. BIL har en solid posisjon takket være faktabasert arbeid gjennom mange år.

Dette er jobben:

Bilbransjen er i kraftig endring. Vårt hovedmål er en utslippsfri veitrafikk for alle kjøretøygrupper. Nye former for mobilitet, avgiftssystemer, digitalisering av arbeidsprosesser og kundereiser, samt nye forretnings- og distribusjonsmodeller preger bransjen som er under stor omstilling.

Vi ser etter deg som kan lede BILs arbeid med analyse og samfunnsinnsikt. Vi ønsker en ekspert på analyseområdet der du gjennomfører egne analyser basert på våre behov. Du får ansvar for å utrede faktagrunnlag for vårt bilpolitiske arbeid. Dette inkluderer offentlige høringsuttalelser, analyser av transportmarkedet, bilavgiftssystemer og teknologiske skifter osv. Du vil også få ansvaret for å følge med på myndighetenes og andre organisasjoners utredninger. Rollen er nyopprettet, og du vil derfor få stor mulighet til å forme den. Du vil jobbe tett med våre medlemmer og alliansepartnere samt konsulenter BIL benytter.

Dette er deg:

BIL søker en person med relevant høyere utdannelse og erfaring og kompetanse innen området. Du er gjerne samfunnsøkonom, statsviter, statistiker e.l. Du har erfaring eller interesse for transportpolitiske saker, bilavgifter og bilens plass i samfunnet. Du evner å skape aktivitet og har gjerne noen års erfaring fra lignende stilling i en organisasjon/departement, eventuelt som utreder i et politisk parti.

Dette er muligheten:
Hos oss får du en variert og spennende hverdag i et miljø med store muligheter til å legge rammene for hvordan vi jobber med bilpolitiske saker, og ikke minst hvordan vi dokumenterer våre synspunkter med grundige fakta og innsikt.

Stillingen rapporterer til daglig leder Erik Andresen.

Vi tilbyr:

Deltagelse i et kompetent faglig miljø, stor kontaktflate og et bredt nettverk av dyktige medarbeidere hos medlemmer, alliansepartnere etc.

Arbeidssted:

BIL vil flytte inn i moderne lokaler sentralt i Oslo i løpet av 1. halvår 2024.

CV og søknad sendes:  
CV og søknad sendes: erik@bilimportorene.no
Frist: 01.10.2023
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Erik Andresen
Tittel: Daglig leder
Telefon: 915 66 982
E-post: erik@bilimportorene.no

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon, og har i dag 25 medlemmer. Foreningen ble stiftet den 31. januar 1916 under navnet Automobilforhandlernes Forening, og fikk sitt nåværende navn 1. januar 1979.

BIL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom medlemmene og ivareta deres felles bransjeinteresser overfor offentlige myndigheter, politikere og andre interessenter. Videre arbeider foreningen for sunne forretningsforhold i bransjen.

BIL arbeider også for å fornye den norske bilparken og påvirke myndighetene til å dreie avgiftsregimet i retning av å stimulere til å gjøre nye, miljøvennlige biler gunstigere i innkjøp og bruk.