Egil Verne har ved å fokusere på det de kan best klart å skape lønnsom vekst over lang tid. Nå har daglig leder funnet ut at tiden er moden for å overlate stafettpinnen til nye krefter. Styret leter derfor etter en ny daglig leder som raskt kan identifisere seg med både selskapskulturen og forretningsmodellen til Egil Verne. Eierne ønsker at selskapet skal fortsette sin kontrollerte og lønnsomme vekst uten å forlate det som hele tiden har vært selskapet DNA. 

Vi tror derfor ny leder bør ha kjennskap til bransjen og verdikjeden Egil Verne opererer i og  aller helst ha jobbet som daglig leder eller salgsleder i tilsvarende virksomheter. Ny leder må også evne å jobbe systematisk med forretnings -og organisasjonsutvikling slik at selskapet på sikt både fremstår enda mer robust og skalerbart enn dagens struktur. 

Som person bør blant annet daglig leder kjennetegnes ved sitt moderne og inkluderende lederskap hvor gode prosesser kombineres med stor beslutningsevne og gjennomføringskraft.

Rollebeskrivelse – Ansvarsområder/ arbeidsoppgaver

 • Daglig leder (DL) har det overordnede ansvaret for daglig drift , personalledelse og selskapets økonomiske resultater
 • DL skal hele tiden jobbe aktivt med organisasjons- og forretningsutvikling med mål om å skape stabil lønnsom  vekst både hos eksisterende og nye kunder
 • DL skal være oppdatert på trender og utviklingstrekk innen EV sine markedsområder og utvikle en agil og handlekraftig organisasjon som kan reagere raskt på viktige bevegelser i markedet
 • DL skal delta på forretningskritiske aktiviteter både overfor viktige kunder og leverandører
 • DL skal bidra til aktiv kompetansedeling på tvers av porteføljeselskapene i Axel Johnson. 
 • DL skal proaktiv holde styret ved styreleder oppdatert på selskapets utvikling og hele tiden sørge for å benytte seg av relevant kompetanse hos både styret og hos eierne
 • DL skal aktivt bidra til at EV har en forretningskultur som er tuftet på selskapet verdier. 
 • DL er EV sitt ansikt utad og er således viktig ambassadør og premissgiver for hvilket omdømme EV utvikler i markedet

Bakgrunn og erfaring

 • Høyere relevant utdanning 
 • Må ha tidligere erfaring fra å lede organisasjoner gjerne innen salgsledelse og/eller DL ansvar ifra relevante bransjer/selskaper. 
 • Fordel med erfaring fra motorkjøretøybransjen eller fra bransjer hvor teknisk interesse/innsikt er etterspurt.  
 • Fordel med erfaring fra internasjonale/nordiske virksomheter, både små og store.    
 • Erfaring fra utvikling av virksomheter ved hjelp av god  IT og system infrastruktur. 

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert med en utstrakt kommersiell legning.
 • Interesse og evne til å sette seg inn i driften, fra det overordnede bildet og ned til detaljene – operasjonell kontroll. Hands-on arbeidsform. 
 • Ydmykhet. Stor evne til å få organisasjonen til å jobbe mot felles mål. Utstrakt evne og vilje til samarbeid internt og eksternt/ håndtere alle typer mennesker – navigere på en smart måte.
 • Tydelig kommunikasjon, overbevisende og evne til å skape motivasjon og engasjement hos sitt lederteam og i selskapet for øvrig.
 • Robust i diskusjoner og forhandlinger. Moden i sitt lederskap.
 • God styringskraft og gjennomføringsevne.  
 • Engasjert, strukturert og løsningsorientert.
 • Vilje til å drive organisasjonen fremover, være tydelig i sitt lederskap med klare forventninger og målsettinger
 • «Være i forkant». Være proaktiv i CEO rollen. Kunne fylle rollen som en konstruktiv sparringpartner og utfordrer både overfor styret og egen ledergruppe.
 • Stimulere til nytenkning og innovasjon. Langsiktig i sin ledergjerning. 
 • Interessert i å få medarbeiderne til å vokse og utvikle seg i sine roller
 • Gode språkkunnskaper og motivasjon for en del reisevirksomhet
CV og søknad sendes:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: Snarest
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Erik Eklöv
Tittel: Styreleder, Egil Verne
Telefon:  +46 70 320 29 39
   
Kontakt: Arne Gunnar Dokken
Tittel: Managing Partner, Amrop
Telefon: 90 04 66 89

Egil Verne AS ble etablert i 1950 og har siden vært en av Norges største innen bilelektrisk utstyr. Vi er pr. i dag ledende leverandør av varsellys, arbeidslys og ekstralys til nyttekjøretøy, landbruk, skogs- og entreprenørbransjen. Kontor, lager og vår butikk finner du på Furuset i Oslo.

Selskapet eies av Axel Johnson International AB. Verne har 23 dedikerte medarbeidere som bidrar til et positivt, aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.