Vår nåværende direktør skal gå av med pensjon og vi søker derfor hans etterfølger.

Nye former for mobilitet, det grønne skiftet og nye forretnings- og distribusjonsmodeller gjør at bilbransjen er i stor endring. Vårt hovedmål er en utslippsfri veitrafikk for alle kjøretøygrupper. For å få til dette trenger vi forståelse for bilens sentrale plass i det norske samfunnet, dens betydning for næringsliv og bosetting og hvordan politikk og rammebetingelser kan understøtte overgangen til en utslippsfri bilpark. Som leder for BIL vil du ha et viktig ansvar for å forene medlemmenes kraft slik at vi lykkes med dette arbeidet.

I tråd med endringene i bransjen har vi også endret organiseringen av BIL og styrket oss på både kommunikasjon og påvirkning, innsikt og analyse og arbeidet inn mot servicemarkedet. Et viktig arbeid for vår nye direktør vil være å lede og utvikle dette teamet slik at vi med kompetanse og fakta kan få gjennomslag for våre synspunkter.

Vi søker en leder som trives med å jobbe strategisk og utadrettet. Du må evne å skape tillit og gode relasjoner både internt og eksternt. Det er en klar fordel om du har kunnskap om sektoren, enten gjennom erfaring fra bilbransjen eller fra miljøer som jobber med påvirkning av politikk og rammebetingelser for bransjen.

Som direktør vil du jobbe tett med styret og ha jevnlig kontakt med medlemsbedriftene gjennom rådet. Skal vi nå våre mål må vi stå samlet, og vår direktør vil være sentral for å sikre at vi har gode prosesser med forankring og konsensus rundt viktige spørsmål og prioriteringer. Samtidig må du ha god gjennomføringskraft slik at prosjekter og prosesser kommer i mål med ønskede resultater.  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller funksjonsevne.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 10.12.2023
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Simon Jarl Brasøy Fjeldvær
Tittel: Manager, Assessit
Telefon: 97 61 12 60
   
Kontakt: Tove Gartland
Tittel: Partner, Assessit
Telefon: 95 89 97 55

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er bilprodusentene og bilimportørenes bransjeorganisasjon i Norge. Vår fremste oppgave er å sikre bilbransjens rammebetingelser gjennom kommunikasjon og tett dialog med befolkningen og myndighetene. Vi arbeider for bilens plass i samfunnet og for en kunnskapsbasert tilnærming til ny teknologi og det grønne skiftet. BIL er forpliktet til 2025-målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie.