Mantena har lang erfaring med lakk, reparasjon/skadeutbedring, samt modifikasjonsoppgaver på skinnegående kjøretøy. I løpet av kvartal tre i 2021 utvides lakkverkstedet på Grorud med en ny og moderne lakkhall. Den nye lakkhallen bygges etter viktige prinsipper innen bærekraft, miljø og HMS.Hallen blir trolig en av Europas største lakkhaller med en innvendig lengde på 113 meter. Hallen får to nye blanderom og et nytt lager, og skal kunne deles inn i fire ulike seksjoner med cirka 28 meters lengde i hver seksjon. Med den nye hallen kan vi utføre store oppdrag for kunder innen ulike bransjer og industrier: 

 • Offshore
 • Lastebiler
 • Stasjonærkraner (tårnkraner)
 • Produksjonsbedrifter
 • Maskin- og entreprenørtjenester
 • Utleiebedrifter lifter/maskiner
 • Stålmaster/vindmøller

Til Prosjektavdeling Overflate, som er endel av Prosjektenheten på Mantena Grorud, søker vi etter en ny prosjektsjef. Avdelingen har som hovedoppgaver å betjene skadereparasjon, ombygging og overflatebehandling av togmateriell, forsvarsmateriell, busser og andre kjøretøyer, samt noe reparasjon av komponenter. Som sjef blir din jobb å lede, videreutvikle og koordinere egne og innleide ressurser. Enheten består av 32 medarbeidere som dekker områdene prosjektledelse, salg, produksjon, og i tillegg andre innleide ressurser etter behov.
Stillingen rapporterer til direktør for Produkter og prosjekt. Stillingen går inn i ledergruppen til Produkter og prosjekt. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgingsansvar i forhold til eksisterende kundeportefølje, samt være sentral i salgsprosesser opp mot nye kunder.  
 • Du vil være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til eksterne og interne kunder og leverandører, samt kommunikasjon og koordinering med andre avdelinger i Mantena.
 • Du skal ha fokus på vekst og markedsføring av enheten, og sikre inntjening ved å "fylle opp ordreboka".
 • Du har budsjettansvar og kostnadsoppfølging, resultat- og personalansvar for forretningsenheten.
 • Personal og HMS-ansvar for avdelingen med ansvar for utvikling av medarbeidere gjennom involvering og tydelig ledelse.
 • Du vil også ha ansvar for oppfølging av avvik og forbedringstiltak, bidra og delta i tverrfaglige prosjekter i Mantena.
 • Lede og videreutvikle forretningsenhetens arbeidsprosesser med tanke på kundetilfredshet, leveranse, kompetanse og personell.
 • Bidra i avdelingens kontinuerlige forbedringsprosesser, samt iverksette korrigerende tiltak ved avvik. 

Som leder vil du ha en viktig rolle i å utvikle forretningsenheten med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for Mantena, og vil gjøre Mantena til både en attraktiv arbeidsplass og en attraktiv leverandør.

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap og erfaring fra vedlikehold og prosjektrettet virksomhet.
 • Erfaring fra planlegging og produksjonsledelse.
 • God teknisk forståelse.
 • Beherske skriftlig og muntlig norsk og engelsk. 
 • Takle høyt tempo og arbeidspress.
 • Kjennskap til Maximo er en fordel. 
 • God kjennskap til Microsoft Office.
 • Fagbrev som billakkerer.
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende fagområde.
 • Minimum 2 års ledererfaring.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Resultatorientert.
 • God kundeforståelse.
 • God til å lede, motivere og støtte.
 • Deltagende.
 • Inkluderende.
 • Strukturert og kvalitetsbevisst.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø.
 • Forsikrings- og pensjonsordninger.

Mantena er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk bakgrunn  

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 24.08.2021
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Per Henning Torgersen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 959 82 851
   
Kontakt: Jan-Tore Nicolai Iversen
Tittel: Direktør Produkter og prosjekter
Telefon: 916 54 606

Mantena er en av de største leverandørene av vedlikeholdstjenester til tog i Norden. Mantena leverer moderne tjenester tilpasset den nye jernbanesektoren samtidig som vi viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift. Vår kompetanse favner alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene i tog. Hovedkontoret til Mantena ligger på Oslo Sentralstasjon, mens vedlikeholdslokasjonene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige.

Med fokus på bærekraft, innovasjon og effektivitet jobber vi hver dag for å utvide vårt tilbud av tjenester og øke togenes punktlighet og levetid.