Toyota Financial Services (TFS) er på en transformasjons reise for å møte morgendagens krav til fleksibilitet og mobilitet. Over tid vil dette generere et vesentlig høyere bruktbil volum som vi vil håndtere selv. Dette området skal ledes gjennom opprettelsen av en ny enhet. Enheten vil sørge for bruktbilekspertise med ansvar for all restverdi administrasjon samt salg av biler etter endt leasing, både gjennom interne og eksterne salgskanaler. Avdelingen vil også ivareta inkassofunksjoner og innfordring.

Målet er å bygge en struktur som gjør at vi blir ledende på håndtering av restverdiansvar og videresalg av brukte biler.

Vi skal nå ansette en leder for dette nye forretningsområdet. TFS sitt eksisterende team som jobber med inkasso og håndterer terminering av kontrakter vil inngå i teamet.

Stillingen innebærer personal ansvar for 5 personer og rapporterer til COO i TFS.

Avdelingen er nyetablert og rollen innebærer et utvidet ansvar. Du vil ha en interessant hverdag med store variasjoner. Rollen vil appellere til deg som er proaktiv, selvstendig og som trigges av å utvikle nye tjenester til verdikjeden. Det forventes at du har interesse for å skape gode relasjoner og trives i et miljø hvor resultater utvikles gjennom et godt samarbeid. Du bør ha god innsikt i drift, lederegenskaper og god forståelse for forretningsutvikling. Videre mener vi du bør ha kjennskap til restverdianalyse, salg av biler og prosessen knyttet til innfordring.

Hovedansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for oppbyggingen av avdelingen
 • Optimalisere RV fastsettelsesprosess for nye modeller, samt i bilens livssyklus
 • Videreutvikle og systematisere restverdimodeller, herunder analyse, validering og kontroll
 • Drive kontinuerlig system- og prosessutvikling og iverksette identifiserte endringer i nært samarbeid med eksisterende enhet
 • Videreutvikle selskapets produkter, konsepter og prosesser for håndtering av selskapets bruktbiler inkludert retur av leasing biler
 • Lede samarbeidet ovenfor inkassoleverandører og oppfølging av våre kunder
 • Ansvarlig for administrasjon og salg av brukte biler gjennom våre salgskanaler
 • Sikre at tapsavsetninger og tapsføring av kontrakter utføres korrekt og iht vedtatte frister
 • Rapportering og generelle arbeidsoppgaver som inngår for enheten

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra bilfinansiering og/eller fra bruktbil omsetning
 • Erfaring med bruk av modeller for prediktiv restverdianalyse, validering, styring og kontroll
 • Ledererfaring og erfaring med prosjekter og prosess forbedringer
 • Kunnskap og erfaring med lån og leasing, inkasso prosesser og/eller bruktbil håndtering
 • Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk
 • Gode MS Office kunnskaper

Egenskaper

 • Selvstendig og proaktiv
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Ambisiøs og målrettet
 • Høy arbeidskapasitet
 • Analytisk og systematisk
 • Positiv, imøtekommende og serviceorientert
 • Relasjons orientert lagspiller
 • Empatisk og tydelig leder

Vi tilbyr

 • En sentral rolle hos en av verdens ledende bilorganisasjoner, med en sterk merkevare og en bransjeledende organisasjon
 • Et selskap med spennende ambisjoner og visjon for fremtiden
 • Godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. firmabil og bonusordning

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Ikke vent med å søke, søknader vurderes fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, eventuelt også ovenfor oppdragsgiver om ønskelig.

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: Snarest
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Rolf Wilhelmsen
Tittel: Seniorrådgiver, Skagerak Consulting
Telefon: 930 12 312
E-post: rw@skc.no
   
Kontakt: Anders Beichmann
Tittel: Seniorrådgiver, Skagerak Consulting
Telefon: 958 14 525
E-post: anb@skc.no

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

Toyota Norge AS har salgs- og markedsføringsansvar for Toyota/Lexus- biler, deler, tilbehør og mobilitetsløsninger i Norge. Vi er 64 medarbeidere og har en årlig omsetning på over 7 milliarder kroner. Toyota Norge AS er eid av Toyota Motor Europe, som er en del av Toyota Motor Corporation. Toyota er blant de ledende aktører i det norske bilmarkedet, og har gjennom flere år vært helt i toppen av nasjonale kundetilfredshetsundersøkelser som Autoindex og Norsk Kundebarometer. Våre kunder er de autoriserte Toyota/Lexus-forhandlerne i Norge.

Toyota Kreditbank GmbH ble etablert i Norge 1997 for å tilby finansiering og forsikring under merkevarene Toyota Financial Services og Lexus Financial Services. Toyota Kreditbank GmbH er heleid av Toyota Motor Corporation, og er en del av Toyotas satsing på egne finansieringsselskaper. I selskapet er det 40 ansatte og er samlokalisert med Toyota Norge.

I selskapene jobbes det kontinuerlig med å tilby kundene de beste løsninger for mobilitet og møte nåværende og fremtidige kunders behov for bil. Restverdi og remarketing er en viktig del av den strategiske satsningen og du vil i denne stillingen jobbe på tvers av flere forretningsområder i både Toyota Norge (TN) og Toyota Financial Services (TFS).