I avdelingen for forhandlerutvikling er det etablert et regionsapparat for oppfølging og utvikling av forhandlere som har fått implementert Servicekonsept gjennom de siste fire årene. Dette regionsapparatet skal styrkes i tiden fremover, da konseptet skal rulles ut til flere forhandlere og regioner, og avdelingen også skal tilby tjenester for frittstående forhandlere. De regionsansvarlige vil ha ansvar for å løpende følge opp sine forhandlere på etterlevelse av konseptet, videreutvikling og kontinuerlig forbedring, sentrale målsetninger og viktige initiativ initiert av ledergruppen for Servicemarkedet i Bertel O. Steen AS.

Som nyansatt Regionsansvarlig deltar du i en oppstartsperiode på implementering, før man starter å jobbe med oppfølging. Som Regionsansvarlig er man ansatt i avdelingen for forhandlerutvikling, som jobber i matrise med avdelingen for implementering. Disse to avdelingene allokerer løpende ressurser på tvers av oppfølging og utrulling, og de regionsansvarlige vil også delta i aktiviteter knyttet til utrulling og implementering av Servicekonsept og andre viktige initiativer på servicemarkedet. Rollen er ansatt på Lørenskog, men har sin funksjon ute i forhandlernettet og hovedvekten av arbeidsdagen vil være ute hos forhandlerne. Daglig reisevirksomhet i forhandlernettet må derfor påregnes. For de regionsansvarlige gjelder dette spesielt forhandlerne i regionen de har ansvaret for, men også andre forhandlere.

Stillingsbeskrivelse og ansvarsområder:

 • Oppfølgingsansvar for definerte forhandlere, herunder gjennomføring av fysiske og digitale statusmøter og arbeidsmøter med forhandler for å sikre kontinuerlig forbedring og god utvikling på sentrale måltall
 • Skulder-skulder støtte med forhandlerressurser og gjøre opplæring i prosesser og systemer
 • Arbeide koordinert med forhandlerne og resten av teamet for å kontinuerlig forbedre måten vi jobber på ved å støtte forhandlerne i utøvelse av optimale prosesser gjennom kontinuerlig forbedring
 • Basert på behovet i forhandlernettverket og overordnede målsetninger, vil de ansatte i Forhandlerutvikling være ansvarlig for å implementere og videreutvikle prosessene i Servicekonseptet
 • Sikre at alle forhandlerne jobber etter Kontinuerlig Forbedrings-prinsippet: Arenaer for oppfølging av prosess-KPI’er, beskrive utfordringer som de designede prosessene ikke støtter, kartlegging av årsaker og teste løsninger på disse, samt sikre og dele læring underveis
 • Identifisere og prioritere viktige forbedringspunkter i de digitale løsningene og bidra til at teknologiutviklingen prioriteres i tråd med de største forbedringspotensialene for organisasjonen og forhandlernettet
 • Arbeide strukturert, analytisk og målrettet for å sikre implementering av standardiserte prosesser og kontinuerlig forbedring til hele forhandlerleddet
 • Bygge dybdekompetanse i utøvelse av Kontinuerlig Forbedringsmetodikk, tankesett og prosjektledelse
 • Jobber i matrise med avdelingen for implementering, og vil bistå som ressurs i utrullingsteam i perioder

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Evne til å utfordre etablerte driftsmodeller
 • Dyp erfaring og kunnskap innen ditt fagområde på Servicemarkedet, og gjerne ledererfaring
 • Du setter deg høye mål og evner å gjennomføre
 • Høyt ønske om å bygge og benytte kompetanse innenfor Kontinuerlig Forbedring
 • Høy arbeidskapasitet, analytisk, strukturert og kvalitetsbevisst
 • God strategisk og forretningsmessig forståelse
 • Godt humør og utadvendt med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relasjonsskapende og gode samarbeidsevner for å bygge tillitt og troverdighet hos forhandler

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å påvirke et team i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø der vi ser frem til å komme på jobb
 • En arena for å utvikle kompetanse både innen kontinuerlig forbedring, prosjektledelse og endringsledelse
 • Pensjons- og forsikringsordninger, herunder helseforsikring
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode personalkjøpsordninger
Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 20.02.2022
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Tore Brobakken
Tittel: Regionansvarlig KF-Team
Telefon: 412 27 828
   
Kontakt: Ole Reidar Rognstadbråten
Tittel: Prosjektleder Servicemarked
Telefon: 922 59 221

Bertel O. Steen AS importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, smart®, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Setra og Fuso til Norge. Hovedtyngden av salget skjer gjennom vår egeneide forhandlerkjede. Konsernet er også en stor aktør innen bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Sammen former vi fremtiden». Vårt formål er å gjøre mobilitetshverdagen for våre kunder bekymringsløs. Vi jobber hele tiden for å utfordre det etablerte, utvikle oss og tjenestene våre til kundens beste. Vi bryr oss om hver eneste kunde, om samfunnet og om hverandre. Alt handler om det beste lagspillet. I Bertel O. Steen er vi stolte av jobben vår. Vi er sannferdige og til å stole på. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd og resultatet er av høyest mulig kvalitet.

Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.