I 2019 etablerte Møller Mobility Group en ny sentral innkjøpsavdeling som jobber med strategisk innkjøp av så og si alt som vårt konsern trenger (unntatt selve bilen) for å bidra til at vi er det ledende bilkonsernet i Norden. Avdelingen består av fire innkjøpssjefer, en senior controller og en innkjøpsdirektør, og har gjennom gode innkjøpsprosesser, prosjektledelse og struktur, realisert flere hundre millioner i økt verdi for våre kolleger og eiere.

Avdelingens overordnede funksjon er å sette profesjonelt innkjøp i system. Vi skal maksimere verdi i innkjøpsleddet, i alle deler av konsernet gjennom sentral styring, lokal støtte og kategoritilnærming av innkjøpene. For alle større anskaffelser blir Innkjøp koblet på for å sikre best mulig betingelser, både kvantitative og kvalitative, som optimerer verdien i anskaffelsen. I tillegg vil du som innkjøpssjef være ansvarlig for utvalgte kategorier, og få muligheten til å videreutvikle disse gjennom etablering av kategoristrategier. For flere av våre kategorier betyr dette å bygge og forvalte strategisk samarbeid og partnerskap med våre leverandører.

I dag har vi 8000 unike leverandører og forvalter innkjøpsavtaler for 2,5 mrd kroner. Vi kan love en spennende hverdag for deg som innkjøpssjef!

Som innkjøpssjef vil du ha følgende ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Lede innkjøpsarbeidet for utvalgte kategorier
 • Etablere og videreutvikle kategoristrategier og strategiske samarbeid
 • Lede innkjøpsprosjekter og forhandle nye innkjøpsavtaler
 • Kontraktsutforming og kontraktsadministrasjon
 • Leverandøroppfølging og gevinstrealisering

Bærekraft er en av Møller Mobility Group sine fem strategipilarer, og innkjøpsfunksjonen, med våre krav og prosesser, har høyeste prioritet i arbeidet med å nå våre mål innen bærekraftsatsningen.

Hvem søker vi etter?
Vi har en lang ønskeliste, men ser gjerne at du

 • har høyere utdanning, men tilstrekkelig erfaring kan kompensere for dette.
 • er forretningsorientert og har kommersiell teft 
 • har erfaring med leverandørsourcing, -styring og -forvaltning
 • har en analytisk og strategisk tilnærming til oppgaveløsing
 • er en relasjonell person som evner å engasjere og motivere mennesker
 • har gode metodiske ferdigheter innen prosjekt og prosjektledelse, og evner å håndtere kompleksitet.

Du må evne å jobbe selvstendig, og drives av ditt stadige fokus på forbedring og ønske om å skape resultater. Vår avdeling skal kjennetegnes av mennesker som er initiativrike, engasjerte og med et ønske om å spille hverandre gode.

Vi kan tilby et ressurssterkt selskap med spennende vekstambisjoner for fremtiden. Du vil få en sentral rolle med stor påvirkningsmulighet og du vil jobbe på tvers av konsernet. Du vil få mulighet til å bidra til, samt skape et hyggelig arbeidsmiljø, som skal leve etter verdiene åpenhet, omtenksomhet, initiativrik og tydelighet. Møller Mobility Group er i 2021 sertifisert som A Great Place to work.

Arbeidssted for stillingen vil i utgangspunktet være ved Møller Mobility Group sitt hovedkontor på Frysja i Oslo, men vi ser for oss at fleksibilitet når det gjelder arbeidssted vil være naturlig.

Vi samarbeider med The Assessment Company i denne rekrutteringsprosessen. Har du spørsmål om stillingen eller prosessen, kan du kontakte våre rådgivere Sigurd Beidel, telefon 489 99 525, eller Sissel Brodtkorb, telefon 412 20 913. Du kan også kontakte innkjøpsdirektør i Møller Mobility Group, Einar Mosvoll, telefon 932 57 020.

For å ivareta GDPR, ber vi om at du registrerer din interesse ACs søknadssystem.

 

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: Søk her!
Frist: 14.08.2022
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Sigurd Beidel
Tittel: Partner
Telefon: 489 99 525
E-post: sigurd.beidel@theac.no
   
Kontakt: Sissel Brodtkorb
Tittel: Management Consultant
Telefon: 412 20 913
E-post: sissel.brodtkorb@theac.no

Møller Mobility Group (MMG) er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum og har etablert seg som en av de største bilvirksomhetene i Nord-Europa. MMG er et familieeid selskap engasjert innen import (Harald A. Møller), forhandlervirksomhet (Møller Bil) og finansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) i Norge, Sverige og Baltikum. I over 80 år har vi bidratt til å løse folks mobilitetsbehov, og vi jobber aktivt for å skape fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger. For mer informasjon om selskapet, se www.moller.no.

The Assessment Company er et innovativt konsulentselskap som har spesialisert oss på analyse, utvelgelse og utvikling. For å kvalitetssikre våre leveranser tar vi i bruk tilpassede assessmentløsninger og innovative prestasjonskonsepter som tilfører mennesker og organisasjoner verdi.

Vi har utviklet et unikt prestasjonskonsept gjennom bruk av PEOPLE LAB .™.
Med smarte digitale løsninger muliggjør vi helt nye konsepter innenfor HR strategisk tenkning, både når det gjelder utvelgelse og utvikling.