Til en nyopprettet stilling i Norges største opplæringskontor for lærlinger innen bilfag, søker vi deg som ser på bil og bilbransjen som en fremtidsrettet og spennende bransje.

Bilbransjen endrer seg raskt, og en stadig større andel av bilparken elektrifiseres. Dette stiller nye og spennende krav til kunnskap, kompetanse og kapasitet til å utføre service og reparasjoner på bilene.

Som administrasjons- og markedskoordinator får du en viktig jobb med å markedsføre og tiltrekke ungdommene til bilfaget. I tillegg vil du få ansvaret for å koordinere arbeidet mellom skoler, fylkeskommuner, lærebedrifter og lærlinger, i nært samarbeid med vår daglige leder og våre fagkonsulenter (opplæringsansvarlige).

Er du klar?

Har du interesse for kompetansebygging og bilbransjen? Er du opptatt av å utvikle og hjelpe ungdommer inn i arbeidslivet? Trives du med å planlegge og gjennomføre arrangementer internt og eksternt? Motiveres du av å lykkes sammen med og gjennom andre? Har du digital kunnskap og erfaring? Har du et ønske om å jobbe med fagopplæring?

Da vil vi at du tar kontakt med oss, eller sender oss en søknad.

Vi ser for oss en medarbeider

 • med stor interesse for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å markedsføre bilfaget og opplæringskontorets kompetanse og tjenester (skoler, bransjetreff, utdanningsetaten og andre relevante arenaer)
 • som ønsker å være med på å utarbeide og gjennomføre våre strategier og markedsplaner
 • med interesse for, og gjerne erfaring fra bilbransjen
 • som motiveres av å bistå våre fagkonsulenter (opplæringsansvarlige) med praktiske oppgaver i forbindelse med kurs i kontorets lokaler
 • med gode datakunnskaper på brukernivå og erfaring med Office 365/Excel
 • som trives med administrative oppgaver som eksempelvis registrering av lærlingekontrakter, eller avstemming av antall lærlinger opp mot tilskuddene vi mottar fra det offentlige
 • som ønsker å ta ansvar for at våre nettsider og øvrige digitale innhold er tidsriktig, interessant og relevant
 • som skal samarbeide tett med kontorets leder i strategisk- og operasjonelt arbeid

Ønskede egenskaper

Strukturert, selvstendig, serviceinnstilt, samvittighetsfull, tålmodig, inkluderende og lyttende, gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, et stabilt og godt humør.

Vi kan vi tilby deg

 • et selskap med ildsjeler som har høy faglig kompetanse innenfor bilfag, og som jobber aktivt med å få flere ungdommer til å velge bilbransjen som arbeidsplass
 • et styre og eiere som har et hjerte for lærlinger, og ser viktigheten av arbeidet kontoret gjør for å sikre et økende behov for flere lærlinger med tidsriktig bilkompetanse 
 • en jobb med ungdommer/lærlinger som trenger bistand både faglig og personlig
 • kompetente ansatte som er takknemlige for hjelp og støtte i sitt daglige arbeid
 • en trygg arbeidsplass med arbeidsoppgaver som det vil bli stadig større etterspørsel etter
 • god fastlønn med konkurransedyktig pensjonsordning

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Helge Holth i Ferd Rekruttering. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Søk på stillingen:  
CV og søknad sendes: holth@ferdrekruttering.no
Frist: Søknader behandles fortløpende
   
Søkere bes vennligst henvise til BilJobb.no i søknaden.
   
Spørsmål om stillingen:  
Kontakt: Helge Holth
Tittel: Rekrutteringsrådgiver Ferd Rekruttering AS
Telefon: 911 58 265
E-post: holth@ferdrekruttering.no

Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus ble etablert i 1991 og har som mål å ivareta ansvaret for teoretisk og praktisk undervisning av bilfaglærlinger i bilrelaterte bedrifter i Oslo og Viken (tidligere Akershus fylke). Kontoret eies av våre medlemsbedrifter.

Vi er i dag åtte ansatte som alle er involvert i opplæring av lærlinger. Kontoret har ansvaret for gjennomføring av teoriundervisningen i henhold til læreplanene digitalt, og i våre tidsriktige og funksjonelle lokaler på Risløkka i Oslo. I tillegg blir lærlingene fulgt opp jevnlig ute i bedriftene av våre fagkonsulenter frem til de har gjennomført og bestått fagprøven. Normalt varer perioden som lærling i to år.

I dag har vi ansvaret for 240 lærlinger som er utplasserte i medlemsbedriftene. Kontoret er godkjent for å ha lærlinger på følgende områder:

Bilmekanikere lette- og tunge kjøretøy, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget, bilskade-og billakkererfaget, reservedelsfaget, bilpleiefaget, hjulutrustningsfaget og chassispåbyggerfaget.

For ytterligere informasjon anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted: www.oboa.no.